שירותי הסטודיו

מיתוג עסקי ובניית קונספט עיצובי

עיצוב פנים לפרויקטים נדל״ניים

עיצוב פנים מסחרי

תהליך ביצוע

  • פגישה ראשונית
  • מדידה מפורטת
  • בניית תקציב
  • שרטוט תוכנית
  • הכנת תוכניות עבודה
  • שלבי ביצוע
  • צילום פרויקט המוגמר

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט